پایگاه منسجم تیم هنری(ندا)
تاریخ : دوشنبه 18 فروردین 1393
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا

به نام خدا

گزارش عملکرد یکساله ی مدیر کمیته ی هنری ندا

-بازدید از نمایشگاه عکس نیمه ی پنهان در قم به همراه تیم هنری ورایزنی با استاد شاعر قنبرعلی تابش

-مدیریت  وهماهنگی نمایشگاه عکس گردهمایی سفیران بلخ

-برگزاری مسابقه ی طراحی وتقدیر از3برگزیده آن در گردهمایی سفیران بلخ

-مدیر وبرنامه ریز اولین نشست بزرگ هنری میان هنرمندان مهاجر کاشان وایجاد 3کارگروه اصلی وعمده ی صنایع دستی-هنرهای تجسمی وآفرینشهای ادبی- همچنین تعیین سرپرست برای اداره ی کارگروه های موجود."16سرپرست

-تصویب واجرای طرح وبلاگ هنری قاب."اولین وب هنری مهاجرین کاشان".با هدف ثبت فعالیتهای کمیته ی هنر-معرفی اجمالی هنرمندان نوپای کشانی-مصاحبه ها ومقالات هنری و...

-برنامه ریز ومجری طرح استعدادیابی در مدارس خودگردان .با هدف شناسایی پتانسیلها واستعدادهای کودکان ونوجوانان مهاجر ومحروم همچنین بنامه ریزی برای بارور کردن وپرورش آن. که این طرح در 2مرحله قابلیت اجراشدن داشت.اول به واسطه ی پرسشنامه های هنری وباتوجه به نتایج آن برگزاری مسابقات مربوطه.نهایتا تشکیل کلاسهای مورد نظربرای نوجوانان مستعد.

فاز اول آن اجرایی شد"تهیه وتوزیع پرسشنامه"

-برنامه ریزی وتصویب طرح نشست مسئولین هنری-فرهنگی مهاجرین کاشان .با هدف اتحاد وانسجام درراستای کمک به هنرمندان وهنردوستان مهاجر.

"متاسفانه به علت ضیق وقت وسنگینی برنامه برای انجمن اجرایی نشد".

-برنامه ریزی وتصویب بزرگترین  طرح کاشان:طرح نمایشگاه 3روزه ی هنری.

این طرح هم اجرایی نشد.

-همکاری با نشریات سرک وهمصنفی قزوین.به منظور بالا بردن همکاری ها ومهارت در کارهای گروهی-نزدیکی وکمک متقابل هنرمندان-بالا بردن اطلاعات علمی هنری مهاجرین-تقویت روحیه ی جستجوگری هنری میان علاقه مندان و...

-همکاری تیم هنری ندا با مدیریت مسئول هنری با نشریه ی صوتی تصویری بهار ملی در تهران.در این برنامه یک تیم6نفره برای این نشریه طرحی هنری ارائه داده واجرا نمودند.

-حضور فعال هنرمندان ومسئول هنری درسالروز استرداد استقلال افغانستان


-پیگیری طرح کارگاه قالی بافی با هدف افزایش بودجه ی انجمن واشتغال زایی در سطحی معین.پس از پیگیری ها –بازدید ها وتحقیقات متوالی وگسترده ی تیم هنری دریافتیم اجرای این مهم در این زمان میسر نمیباشد اما نهایتا تحقیقی در اینباره برای پامهای بعدی ندا در این زمینه ارئه دادیم ومشارکت وتعاون تیمی
تاریخ : جمعه 8 فروردین 1393
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا
وظایف مدیر کمیته ی هنری ن.د.ا طبق اساسنامه ی انجمن.

1-همکاری با کمیته های هنری وفرهنگی دیگر نهادها وانجمن ها ب منظور ایجاد تعاملات گسترده برای شناساندن هنرمندان مهاجر وتشویق آنان.

2-نظارت بر فعالیتها وطرحها وبرنامه های کارگروه های هنری ندا

3-ارائه  وپیگیری طرحهای لازم ب منظور تشویق هنرمندان ب خلق آثار هنری با محتوای افغانستان ب منظور فراهم نمودن زمینه ی رشد وشکوفایی هنری آنان

4-شرکت در جلسات وسمینارهای مربوط ب هنرمندان

5-ارائه راهکارهای مناسب ب منظور فراهم آوردن زمینه ی رشد وشکوفایی هنری مهاجرین

6-تهیه وتنظیم بخشنامه درامور هنری وکارگروه ها

7-مطالعه وتحقیق ب منظور تصدی بهتر مسئولیت

8-پاسخگویی مناسب دربرخورد باهنرمندان -اعضای شورای مرکزی

9-اهتمام وبرنامه ریزی در جهت برگزاری مسابقات هنری-نمایشگا ها و...

10-استفاده از تکنولوژی های روز ب منظور ارتقاء وشناساندن هنرمندان مهاجر ب دیگر افراد وارگانها

11-مدیریت وبلاگ هنری

12-مدیریت کارگروه های هنریتاریخ : جمعه 8 فروردین 1393
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا

بخش نامه داخلی تیم هنری

بسمه تعالی

-سرپرستها طبق چشم انداز ترسیم شده برای کمیته ی هنری فعالیتها وطرحهایشان را تنظیم میکنند.

-مسئولین وسرپرستهای هرکارگروه برای بخش وکار گروه مربوطه ی خود میتوانند در هر زمانی وبی هیچ محدودیتی تنهابا درنظر داشتن مسئله ی مهاجربودن ،افراد را جذب نمایند.

-سرپرستها اجازه برپایی هیچگونه جلسه ای را میان کارگروه هاواعضاوزیرگروه ها بدون تایید مسئول هنری ندارند.

-اطلاع رسانی برای طرح ها-برنامه ها،کلاسهاو... باتایید مسئول هنری امکان پذیر است.

-برنامه ها وطرح های پیشنهادی با ذکر اهداف وشرح وجزئیات طرح به صورت مکتوب توسط سرپرستها در جلسه ی هنری بررسی میگردد.

-وظایف سرپرستهای کارگروه های هنری:

-جذب اعضا وهنرمندان نوپا برای کارگروه های مربوطه شان

-در صورت تایید مسئول هنری پیگیری واطلاع رسانی برای طرح هایشان.

-مطالعه وتحقیق برای انجام دادن بهتر کارهای گروهی

-فعال بودن در برنامه های هنری ونمایشگاه ها وکمک ب اعضای شورا در این مهم.

-حفظ نظم وپایداری در کارگروه های مربوطه

 

  

 

 چشم اندازیکساله ی کمیته ی هنری:

هدف کمیته ی هنری درحالت ونمای کلی ودر هر دوره ای بدون شک نشان دادن مهاجر ازدریچه ی هنر او خواهد بود.

دراین راستا با جذب هنرمندان در مناطق مربوطه سعی در به وجود آوردن تشکیلاتی بزرگ از هنرمندان نوپا وقدیمی را

داریم تا بدین وسیله با به وجود آوردن تعاملی مناسب زمینه ساز انتقال تجربیات وهنر به دوقشرباشیم.

همچنین قصدداریم فضایی را باتوجه به امکانات دردسترس خود مهیا نماییم تا هنرمندان بتوانند هنر خود رابه منصه ی ظهور برسانند.

هنرخارق العاده ترین استعدادبشری می باشد که در میان مهاجران متاسفانه جایگاه خود راهنوز نیافته تمام سعی ما این

خواهد بودتازمینه های جاافتادن این مهم را در میان مردم به وجود آوریم.

دراین راه دشوار داشته هایمان به شرح زیرند:

عنایت پروردگار

-حمایت وهمکاری انجمن ندا

-هنرمندان صبور وباتجربه ی مهاجرکه در حال همکاری وهمیاری با کمیته ی هنری هستند

-همت والای بسیاری از مهاجرین درراستای کمک به ما وفرزندان افغانستان

-و....

راه های بروز خلاقیت مهاجران:

-برپایی کلاسهای هنری

-برپایی نمایشگاه های هنری

-بررسی چالشهای هنرمندان ودادن وبررسی راهکارهای موثردرنشستها

-استفاده از امکانات برای معرفی هنرهنرمندانمان

-وبسیاری راه های دیگر....


مدیرکمیته ی هنری ن.د.ا:زهرامحمودی

 
آخرین مطالب
   
 
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic