پایگاه منسجم تیم هنری(ندا)
تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا

اولین نشست هنری میان هنرمندان وهنردوستان مهاجر درکاشان وحومه با مسئول بخش هنری ندا درتاریخ11/4/1392برگذار گردید.
محورهای این نشست:
-معرفی انجمن ندا واعضای محترم شورای مرکزی.
-معرفی کمیته ی هنری و بیان اهداف وشرح وظایف.
-ایجاد اولین کارگروه های کمیته ی هنر+توضیحات ان.
-پرسش وپاسخ هنرمندان از مسئول بخش هنری.

دراین جلسه سه کارگروه اصلی به قرار زیر تعیین گردید.
1-کارگروه آفرینش های ادبی(شعر-داستان-نثرادبی و...)
2-کارگروه هنرهای تجسمی(عکاسی-طراحی-گرافیک-مجسمه سازی-معماری-تئاترو...)
3-کارگروه صنایع دستی       (بافت تابلو فرش-چاپ پارچه-سوزن دوزی-لباسهای سنتی-سفالگری-خیاطی و...)

درنهایت برای هر کار گروه به تناسب گستردگی رشته های در بردارنده سرپرست انتخاب شد.این سرپرستها خود برای همکاری اعلام آمادگی نمودند.
که اسامی آنها به قرار زیر است.
1-کارگروه افرینشهای ادبی:-سید علیرضا حسینی -زهرانوری -زهرااسکندری -سکینه کریمی -فریده رستمی
2-کارگروه هنرهای تجسمی:-محمد سخی -مرتضی صفدری -جواد حیدری -معصومه رحیمی -شهربانو وفایی
2-کارگروه صنایع دستی      :-محمد جواد برات زاده - فرناز احمدی -زهرا جمالی -شکیلا توسلی-فرشته هزاره

سرپرستها زیر نظر مسئول کمیته ی هنری(زهرا محمودی)همکاری وفعالیت مینمایند.