پایگاه منسجم تیم هنری(ندا)
تاریخ : دوشنبه 18 فروردین 1393
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا

به نام خدا

گزارش عملکرد یکساله ی مدیر کمیته ی هنری ندا

-بازدید از نمایشگاه عکس نیمه ی پنهان در قم به همراه تیم هنری ورایزنی با استاد شاعر قنبرعلی تابش

-مدیریت  وهماهنگی نمایشگاه عکس گردهمایی سفیران بلخ

-برگزاری مسابقه ی طراحی وتقدیر از3برگزیده آن در گردهمایی سفیران بلخ

-مدیر وبرنامه ریز اولین نشست بزرگ هنری میان هنرمندان مهاجر کاشان وایجاد 3کارگروه اصلی وعمده ی صنایع دستی-هنرهای تجسمی وآفرینشهای ادبی- همچنین تعیین سرپرست برای اداره ی کارگروه های موجود."16سرپرست

-تصویب واجرای طرح وبلاگ هنری قاب."اولین وب هنری مهاجرین کاشان".با هدف ثبت فعالیتهای کمیته ی هنر-معرفی اجمالی هنرمندان نوپای کشانی-مصاحبه ها ومقالات هنری و...

-برنامه ریز ومجری طرح استعدادیابی در مدارس خودگردان .با هدف شناسایی پتانسیلها واستعدادهای کودکان ونوجوانان مهاجر ومحروم همچنین بنامه ریزی برای بارور کردن وپرورش آن. که این طرح در 2مرحله قابلیت اجراشدن داشت.اول به واسطه ی پرسشنامه های هنری وباتوجه به نتایج آن برگزاری مسابقات مربوطه.نهایتا تشکیل کلاسهای مورد نظربرای نوجوانان مستعد.

فاز اول آن اجرایی شد"تهیه وتوزیع پرسشنامه"

-برنامه ریزی وتصویب طرح نشست مسئولین هنری-فرهنگی مهاجرین کاشان .با هدف اتحاد وانسجام درراستای کمک به هنرمندان وهنردوستان مهاجر.

"متاسفانه به علت ضیق وقت وسنگینی برنامه برای انجمن اجرایی نشد".

-برنامه ریزی وتصویب بزرگترین  طرح کاشان:طرح نمایشگاه 3روزه ی هنری.

این طرح هم اجرایی نشد.

-همکاری با نشریات سرک وهمصنفی قزوین.به منظور بالا بردن همکاری ها ومهارت در کارهای گروهی-نزدیکی وکمک متقابل هنرمندان-بالا بردن اطلاعات علمی هنری مهاجرین-تقویت روحیه ی جستجوگری هنری میان علاقه مندان و...

-همکاری تیم هنری ندا با مدیریت مسئول هنری با نشریه ی صوتی تصویری بهار ملی در تهران.در این برنامه یک تیم6نفره برای این نشریه طرحی هنری ارائه داده واجرا نمودند.

-حضور فعال هنرمندان ومسئول هنری درسالروز استرداد استقلال افغانستان


-پیگیری طرح کارگاه قالی بافی با هدف افزایش بودجه ی انجمن واشتغال زایی در سطحی معین.پس از پیگیری ها –بازدید ها وتحقیقات متوالی وگسترده ی تیم هنری دریافتیم اجرای این مهم در این زمان میسر نمیباشد اما نهایتا تحقیقی در اینباره برای پامهای بعدی ندا در این زمینه ارئه دادیم ومشارکت وتعاون تیمی
تاریخ : جمعه 8 فروردین 1393
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا
وظایف مدیر کمیته ی هنری ن.د.ا طبق اساسنامه ی انجمن.

1-همکاری با کمیته های هنری وفرهنگی دیگر نهادها وانجمن ها ب منظور ایجاد تعاملات گسترده برای شناساندن هنرمندان مهاجر وتشویق آنان.

2-نظارت بر فعالیتها وطرحها وبرنامه های کارگروه های هنری ندا

3-ارائه  وپیگیری طرحهای لازم ب منظور تشویق هنرمندان ب خلق آثار هنری با محتوای افغانستان ب منظور فراهم نمودن زمینه ی رشد وشکوفایی هنری آنان

4-شرکت در جلسات وسمینارهای مربوط ب هنرمندان

5-ارائه راهکارهای مناسب ب منظور فراهم آوردن زمینه ی رشد وشکوفایی هنری مهاجرین

6-تهیه وتنظیم بخشنامه درامور هنری وکارگروه ها

7-مطالعه وتحقیق ب منظور تصدی بهتر مسئولیت

8-پاسخگویی مناسب دربرخورد باهنرمندان -اعضای شورای مرکزی

9-اهتمام وبرنامه ریزی در جهت برگزاری مسابقات هنری-نمایشگا ها و...

10-استفاده از تکنولوژی های روز ب منظور ارتقاء وشناساندن هنرمندان مهاجر ب دیگر افراد وارگانها

11-مدیریت وبلاگ هنری

12-مدیریت کارگروه های هنریتاریخ : جمعه 8 فروردین 1393
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا

بخش نامه داخلی تیم هنری

بسمه تعالی

-سرپرستها طبق چشم انداز ترسیم شده برای کمیته ی هنری فعالیتها وطرحهایشان را تنظیم میکنند.

-مسئولین وسرپرستهای هرکارگروه برای بخش وکار گروه مربوطه ی خود میتوانند در هر زمانی وبی هیچ محدودیتی تنهابا درنظر داشتن مسئله ی مهاجربودن ،افراد را جذب نمایند.

-سرپرستها اجازه برپایی هیچگونه جلسه ای را میان کارگروه هاواعضاوزیرگروه ها بدون تایید مسئول هنری ندارند.

-اطلاع رسانی برای طرح ها-برنامه ها،کلاسهاو... باتایید مسئول هنری امکان پذیر است.

-برنامه ها وطرح های پیشنهادی با ذکر اهداف وشرح وجزئیات طرح به صورت مکتوب توسط سرپرستها در جلسه ی هنری بررسی میگردد.

-وظایف سرپرستهای کارگروه های هنری:

-جذب اعضا وهنرمندان نوپا برای کارگروه های مربوطه شان

-در صورت تایید مسئول هنری پیگیری واطلاع رسانی برای طرح هایشان.

-مطالعه وتحقیق برای انجام دادن بهتر کارهای گروهی

-فعال بودن در برنامه های هنری ونمایشگاه ها وکمک ب اعضای شورا در این مهم.

-حفظ نظم وپایداری در کارگروه های مربوطه

 

  

 

 چشم اندازیکساله ی کمیته ی هنری:

هدف کمیته ی هنری درحالت ونمای کلی ودر هر دوره ای بدون شک نشان دادن مهاجر ازدریچه ی هنر او خواهد بود.

دراین راستا با جذب هنرمندان در مناطق مربوطه سعی در به وجود آوردن تشکیلاتی بزرگ از هنرمندان نوپا وقدیمی را

داریم تا بدین وسیله با به وجود آوردن تعاملی مناسب زمینه ساز انتقال تجربیات وهنر به دوقشرباشیم.

همچنین قصدداریم فضایی را باتوجه به امکانات دردسترس خود مهیا نماییم تا هنرمندان بتوانند هنر خود رابه منصه ی ظهور برسانند.

هنرخارق العاده ترین استعدادبشری می باشد که در میان مهاجران متاسفانه جایگاه خود راهنوز نیافته تمام سعی ما این

خواهد بودتازمینه های جاافتادن این مهم را در میان مردم به وجود آوریم.

دراین راه دشوار داشته هایمان به شرح زیرند:

عنایت پروردگار

-حمایت وهمکاری انجمن ندا

-هنرمندان صبور وباتجربه ی مهاجرکه در حال همکاری وهمیاری با کمیته ی هنری هستند

-همت والای بسیاری از مهاجرین درراستای کمک به ما وفرزندان افغانستان

-و....

راه های بروز خلاقیت مهاجران:

-برپایی کلاسهای هنری

-برپایی نمایشگاه های هنری

-بررسی چالشهای هنرمندان ودادن وبررسی راهکارهای موثردرنشستها

-استفاده از امکانات برای معرفی هنرهنرمندانمان

-وبسیاری راه های دیگر....


مدیرکمیته ی هنری ن.د.ا:زهرامحمودی

 
تاریخ : پنجشنبه 17 بهمن 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا

عکس


به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات باشگاه خبرنگاران؛ اختتامیه دومین جشنواره جایزه ادبی تسنیم دیشب در تالار آوینی فرهنگسرای ولاء برگزار شد، بتول سید حیدری دبیر جشنواره گفت: از 297 اثر که تا آخر آذر ماه به دبیرخانه فرستاده شده، 47 اثر به مرحله‌ی نیمه نهایی راه یافته‌اند و از بین آنها 17 اثر به مرحله نهایی رسیدند.

بر اساس این گزارش، هیات داوران با ظرافت ودقت نظر فراوان پس از بحث و بررسی تخصصی و کارشناسانه آثار برگزیده‌ی این جشنواره، در خصوص داستان کوتاه در حوزه کودک و نوجوان شش اثر را برگزیده و نه اثر را شایسته تقدیر دانستند.

گفتنی است داستان"سفید و سیاه" اثر امین پارسی و داستان "نگهبان باغ وحش"اثر "زهرا فردشاد"به عنوان نفرات اول بخش داستان کوتاه جشنواره تسنیم برگزیده شدند همچنین داستان "سنگ مرمر سیاه" اثر "سکینه محمدی" و داستان "زاغ سفید" اثر سید علی موسوی نیز در رتبه‌ی دوم برگزیدگان این جشنواره جای گرفتند.

لازم به ذکر است که رتبه‌ی سوم این بخش را نیز داستان "میراب" اثر "عبدالواحد رفیعی" و داستان "درد" اثر "محبوبه جعفر قلی" به صورت مشترک به خود اختصاص دادند.

خاطر نشان می شود که فائزه صالحی از قم، زهرا جعفری و نجمه احمدی از اصفهان، الهام نظام‌جومعظمی و طاهره سادات حسینی از تهران، زهرا نوری از کاشان، معصومه ابراهیمی از کابل و نعمت حسینی از آلمان شایسته تقدیر شدند.

انجمن ندا مخصوصا کمیته ی هنری نهایت تبریک وتشکر وآرزوی موفقیت روز افزون خود را برای

بانو زهرا نوری ک اثرشان جزء 10اثربرتر این جشنواره بزرگ بود را دارد.

ادامه مطلب

تاریخ : شنبه 5 بهمن 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا
به نام خدا

جلسه هنری ن.د.ا در تاریخ4/11/1392

موضوع جلسه:همکاری تیم های هنری ندا بانشریات سرک وهمصنفی "دانشجویان افغانستانی دانشگاه بین المللی امام خمینی"

شرح :

طی گفتگوهای مسئول هنری ندا با مدیرمسئولان 2نشریه ی فوق جناب اقای مرتضی حیدری وجنای آقای افتخاری ،بنا شد کمیته ی هنری ندا

با این نشریات همکاری داشته باشد در این شماره.

در این جلسه 2تیم برای همکاری با نشریات سرک وهمصنفی با موضوعاتی علمی-تحقیقی-هنری مهیا گشت.

وهر یک از اعضا مسئولیتی مکمل هم تیمی خود را ب عهده گرفت.

امید است تا پایان بهمن ماه طرح های ناب هنری را برای این نشریات ارسال نماییم.
تاریخ : دوشنبه 30 دی 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن نداصحرا کریمی جایزه بهترین فیلم‌ساز سیزدهمین دوره جشنواره فیلم 'داکا' بنگلادش را از ان خود کرد.


به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه افغانستان»: فیلم مستند 'زنان پشت فرمان' ساخته صحرا کریمی برنده بهترین فیلم در بخش زنان فیلم‌ساز سیزدهمین دوره جشنواره فیلم 'داکا' بنگلادش شد.

خلاصه‌ی فیلم: برای دیگران رانندگی ممکن است فقط یک کار معمولی باشد اما برای زن افغان رانندگی حسی از رهایی دارد این فیلم حکایت چند زن افغان در کابل را بیان می کند که به دنبال رانندگی در این شهر هستند. زنان افغان جلوی دوربین فیلم‌ساز ظاهر می شوند و درباره گذشته هایشان، زندگی کنونی و آرزوهایشان صحبت می کنند. فیلم با تمرکز بر زندگی این زنان و خانواده هایشان سعی دارد تفسیری از زن، گذشته، حال و آینده‌اش در جامعه سنتی و مرد سالار افغانستان ارائه دهد.

جشنواره داکا توسط انجمن فیلم رینبو سازماندهی شده که در راستای ارتقای فرهنگ سینمای پاک در بنگلادش و به منظور بزرگداشت جریان جهانی فیلم و امور اجتماعی مرتبط با آن است و فعالیت خود را از سال ۱۹۷۷ آغاز کرده است.
جشنواره فیلم داکا از ۲۰ تا ۲۸ جدی (دی) ماه در شهر داکای بنگلادش برگزار می‌شود.

منبع:از افتخارات ما هزاره ها


تاریخ : پنجشنبه 28 آذر 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا
به نام خدا.

پس از بررسی ها وتحقیقات کامل طرحی رابرای تصویب شورای مرکزی ن.د.ا بردیم .طرحی مبنی بر"استعدادیابی هنری در مدارس خودگردان"
که باموافقت وتایید ن.د.ا روبه رو شد.

اهداف این طرح:

-استعدادیابی میان نوجوانان وکودکان مهاجر
-به وجود آوردن حس خودباوری وایجاد انگیزه برای نسل بعدی مهاجران
-فرصت سازی برای هنرمندان کاشانی مهاجر از طریق آموزش دادن ب نوجوانان مستعد
-و...

شرح طرح:

برای این طرح از دومدرسه ی خودگردان واقع در کاشان درخواست همکاری کردیم.تا در رده ی سنی 10-20 سال استعدایابی نماییم.
به علت زیاد بودن جامعه ی مورد نظرما تصمیم براین شد که در دومرحله این مهم را به سرانجام برسانیم.
مرحله ی اول :از طریق طرح پرسشنامه برای مشخص کردن استعداد ها.
مرحله ی دوم:برگزاری مسابقه برای قطعیت.
امید است در بر داشتن این گام مهم وسازنده خداوند یاریمان نماید.
تاریخ : دوشنبه 18 آذر 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا

ملت رنج کشیده ی افغانستان سالهای بسیاری را در غم واندوه وداغ عزیزانشان به سر بردند.عده ای مهاجرت را برگزیدند واز وطنشان دور شدند وآنان که ماندند

... وآنان که ماندند حماسه آفرینی کردند.حماسه هایی از جنس استقامت برناملایمات وصبوری در داغ عزیزانشان.

اینک این وظیفه ی روشنی بردوش نسل جوان امروز افغانستان است که باورها را بارور نمایند وبذر های اتحاد وثبات قدم را در اندیشه هاشان بیفشانند.

هنر وتمدن.میراث دیرینه ی سرزمینمان که با هیچ ابری پنهان نمیگردد واز اعماق وجود هنرمندانمان متبلور میگردد.

این است راه پایداری وسرافرازی .

در ادامه مطلب مصاحبه ی سیدعلیرضاحسینی(کیلکین)شاعر نوپا وساعی کاشان با دکتر قنبر علی تابش شاعر دیرینه ومتواضع کشورمان درج گردیده.

امید است گامی باشد در راستای خود باوری ها وتعالی هنرمهاجرانمان.بریم با هم بخونیم تو ادامه مطلب

تاریخ : دوشنبه 11 آذر 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا
انسانها به نسبت ظرفیتی كه برای كسب تجربه دارند
عاقل به شمار می روند.
كسانی خوشبخت هستند كه از تجربه ی دیگران استفاده می كنند
و تجربه ی دیگران را دوباره تجربه نمی كنند.


لئوناردو داوینچی
نگاره: ‏انسانها به نسبت ظرفیتی كه برای كسب تجربه دارند
 عاقل به شمار می روند. 
كسانی خوشبخت هستند كه از تجربه ی دیگران استفاده می كنند 
و تجربه ی دیگران را دوباره تجربه نمی كنند. 


 لئوناردو داوینچی‏تاریخ : دوشنبه 4 آذر 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا
به نام خدا
این پست به معرفی یکی از هنرمندان جوان وبا استعداد  کاشان میپردازد.بیوگرافی مختصر ومفیدی از این بزرگوار:

نام ونام خانوادگی:زهرانوری

متولدسال1369/6/3 .ترم اخررشته ی مدیریت بازرگانی.

دارای سابقه هشت ساله در نویسندگی اما دو سال اخیر به صورت حرفه ای به نویسندگی مشغول اند.

اولین نوشته ایشان باشروع یک رمان 364 صفحه ای بود اما در حال حاضر"داستان کوتاه"کار میکنند.

داستان "کنارسخی" درنشریه دانشجویی صلصال ودرنشریه پیام یاسین شماره 34وکنگره مظلومیت

 درنشریه دانشجویی سرک ودوداستان درشماره های18 و 20 "نشریه کودک ونوجوان باغ "چاپ شده

همچنین داستان"دیگری هم به دنبالش" درنشریه صوتی تصویری بهارملی اجراشده است

وبه عنوان نخبه کاشانی به استان البرز دعوت شدند.

آثار این نویسنده ی خلاق وجوان کاشانی مهاجر را میتوانید در وبلاگ هنریشان "رنگینه"نظاره گرباشید.

با آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان.

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا
به نام خدا

درتاریخ18/8/92

نشست هنری با حضور سرپرستهای کارگروه های هنری همچنین مسئول هنری ومسئول هماهنگی ندا برگذار گردید.
محورهای این نشست به شرح زیر بود:

-برنامه ریزی وتقسیم وظایف برای وبلاگ هنری
-برنامه ریزی برای انسجام بیشتر هنرمندان کاشان در برنامه ی "قندپارسی"
-پرسش وپاسخ هنرمندان درباره ی طرحهای مکتوب بخش هنری از مسئول هماهنگی و...

دراین  جلسه طرح بررسی استعدادها وکشف این مهم در مدارس خودگردان در رده ی سنی10-20 سال مطرح گردید وبرنامه های موثر برای
پیشبرد این طرح پی ریزی گردید.

تاریخ : شنبه 4 آبان 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا

به نام خدا

این وب با توجه به اهداف زیر پی ریزی گردید:


-معرفی هنرمندان جوان ونوپای کاشان ومناطق اطراف

-به وجود آوردن حس خود باوری وایجاد انگیزه در هنرمندانمان

-ایجاد پایگاهی منسجم برای ثبت تمامی فعالیتها،بازدیدها،فراخوانها وطرح های کمیته ی هنری


-معرفی آثار ،هنر وصنایع دستی ناب وبکر افغانستان ومهاجرین .

از تمامی هنرمندان وهنردوستان مهاجر عزیز دعوت میگردد هرآنچه باعث شناخته تر شدن هنر وهنرمندان افغانستانی

میگردد رابرایمان ارسال نمایند ومارادر بالا بردن کیفیت وتنوع مطالب این وب یاری رسانند.

درتلاشیم پنجره ها را بگشاییم برای آنان که میخواهند ببینند افق روشن شکوفایی هنر را.

zahra.mahmoodi99@yahoo.com

باتشکرمسئول هنری ندا

تاریخ : جمعه 3 آبان 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا

 

فراخوان هنری

به یاری خداوند متعال و باهمت شما هنرمندان وهنردوستان مهاجر افغانستانی عزیز برا آن شدیم،از شما بزرگواران در تمامی زمینه های هنر دعوت به همکاری نماییم به منظور کشف پتانسیل های موجود درمیان  مهاجران افغانستانی،وارتقاءجایگاه هنری  شما بزرگواران در این عرصه.لازم به ذکر است برترین آثار دریافتی در نمایشگاه های هنری که درآینده برگذار گردد به نمایش گذاشته خواهد شد.

زمینه های همکاری با محوریت(افغانستان ومهاجرت)

-شعر،دلنوشته،متنهای ادبی کوتاه و...

-طراحی ونقاشی با تمامی تکنیکها(ذغال-سیاه قلم-آبرنگ-پاستل-گواش-مداد رنگی و...)در ابعاد(50در70)

-صنایع دستی افغانستان(جاجیم-قلاب بافی-گلیم-سوزن دوزی و...)

-عکاسی باموضوع افغانستان یا مهاجرین

نکته:شرکت در این فراخوان وهمکاری با بخش هنری ندا بدون محدودیت های(سنی،جنسیتی،مقطع تحصیلی و...)می باشدوتنها معیار مهاجر بودن شما عزیزان است.

-موفقیت همیشه رسیدن به مال ومقام نیست.گاهی باشکوفا شدن موهبتهای خدادادی ونهفته درونیمان به آرامشی بس عظیم دست میابیم.که از هر چیزی خواستنی تر است

 

-امید است مانیز درشادی رسیدن به موفقیتهای شما سهیم باشیم

با تشکر:مسئول هنری ندا(زهرا محمودی)

مهلت ارسال آثار :20/8/1392

راه های ارسال

Zahra.mahmoodi99@yahoo.comایمیل:                         

خآنم محمودی09365119994

آقای اکبری09357604166   

آقای عبدالله حسینی 09364788079

 

 

 

 
تاریخ : پنجشنبه 18 مهر 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا
به نام خدا

بر آن شدیم بمنظور ارتقا واهمیت دادن به هنرمندان مهاجرمان بطور اجمالی ودرحد توان هریک از این عزیزان را طی روزهای  آتی معرفی
 نماییم.


همچنین زمینه ی فعلیت هنری وبرنامه های اجراییشان را.

امید است این گام کوچک اما ارزشمند به درستی وباقدرت برداشته شود تامسئولیت کمیته ی هنری ندابه خوبی قابل اجرا باشد.تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1392
نویسنده : بخش هنر انجمن ندا
بازدیدازنمایشگاه عکس نیمه پنهان قم.

درتاریخ16/4/92مسئول کمیته ی هنری به همراه چند تن از

سرپرستهای کارگروه های به منظور آشنایی وبازدید از نمایشگاه عکس قم راهی این

شهر شدند.

دست آوردهای این بازدید تیمی بسیار مورد توجه بود.ازجمله آن:
-صحبت و گرفتن قول همکاری از شاعر معاصرقم استاد قنبر علی تابش.
وگفتگوی بلاگرهای قم با چندتن از وب نویسهای کاشان.

 

 


آخرین مطالب
   
 
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic